Son Haberler

Kuran-ı Kerim 29. Cüz’ün Kısa Özeti

Kuran-ı Kerimin 29. Cüzün Kısaca Özeti ve işlenen konular nelerdir 29. Cüzde ne var ne yok 1. Bu cüzde Mülk, Kalem, Hakka, Mearic, Nuh, Cin, Müzzemmil, Müddessir, Kıyamet, İnsan ve Mürselat Sûreleri yer almaktadır. İnsan Sûresi Medine’de diğerleri Mekke’de nazil olmuştur. Mülk Sûresi 2. Yönetim demektir. Tüm canlıların ve cansızların idaresi Allah’a aittir. Ahiret hayatı ve Allah teâlânın varlığının delillerinden ... Devamını Oku »

Kuran-ı Kerim 28. Cüz’ün Kısa Özeti

Kuran-ı Kerimin 28. Cüzün Kısaca Özeti ve işlenen konular nelerdir 28. Cüzde ne var ne yok 1. Bu cüzde Mücadele, Haşr, Mümtehine, Saff, Cuma, Münafikun, Teğabun, Talak ve Tahrim Sûreleri yer almaktadır. Bu cüzdeki sûrelerin tamamı medine’de nazil olmuştur. Mücadele Sûresi 2. Zihar konusunda hazreti peygamberle konuşan konuşan bir kadının durumu üzerine nazil olmuştur. Cahiliye döneminde bazı erkekler eşlerine Zihar ... Devamını Oku »

Kuran-ı Kerim 27. Cüz’ün Kısa Özeti

Kuran-ı Kerimin 27. Cüzün Kısaca Özeti ve işlenen konular nelerdir 27. Cüzde ne var ne yok 1. Bu cüzde Zariyat Sûresinin devamı, Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid Sûreleri bulunmaktadır. Zariyat Sûresi 1. 31-46 ayetler arasında Lut kavmine gelen azap meleklerinden, Hazreti Musa ve Nuh’un kavimlerinden bahsedilir. 2. 47-60 ayetler arasında Allah teâlânın yüceliğinden bahsedilir. Göğü kudretle yaratması, yeri ... Devamını Oku »

Kuran-ı Kerim 26. Cüz’ün Kısa Özeti

Kuran-ı Kerimin 26. Cüzün Kısaca Özeti ve işlenen konular nelerdir 26. Cüzde ne var ne yok 1. Bu cüzde Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat, Kaf Sûreleri ve Zariyat Sûresinden otuz âyet bulunmaktadır. Ahkaf Sûresi 2. Ahkaf, kum tepeleri demektir. Âd kavminin yaşadığı kumul bölgenin ismidir. Mekke’de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir. 3. 1-14 ayetler arasında Kuran’ın Allah tarafından indirilmiş bir ... Devamını Oku »

Kuran-ı Kerim 25. Cüz’ün Kısa Özeti

Kuran-ı Kerimin 25. Cüzün Kısaca Özeti ve işlenen konular nelerdir 25. Cüzde ne var ne yok 1. Bu cüzde Fussilet Sûresinden sekiz âyet, Şura, Zuhruf, Duhan ve Casiye Sûreleri yer alır. Fussilet Sûresi 2. 47-54 ayetler arasında Kıyametin ne zaman kopacağını ve gelecekte ne varsa hepsi Allah teâlâ tarafından malum olduğu, insanın hayır adına ne varsa istemekten bıkmadığı, nimetlere şükürsüzlüğün ... Devamını Oku »

Kuran-ı Kerim 24. Cüz’ün Kısa Özeti

Kuran-ı Kerimin 24. Cüzün Kısaca Özeti ve işlenen konular nelerdir 24. Cüzde ne var ne yok 1. Yirmi dördüncü cüz Zümer Sûresi 32. ayetle başlar. Sonrasında Mümin diğer adıyla Ğafir Sûresi gelir. Sonrasında ise Fussilet Sûresi ile devam eder ve Fussilet Sûresi 46. ayetle cüz biter. Zümer Sûresi 2. Zümer Sûresi 32-41 ayetler arasında Allah teâlâya iftira ederek onun söylemediği ... Devamını Oku »

Kuran-ı Kerim 23. Cüz’ün Kısa Özeti

Kuran-ı Kerimin 23. Cüzün Kısaca Özeti ve işlenen konular nelerdir 23. Cüzde ne var ne yok Bu cüzde Yasin Sûresinin devamı, Saffat ve Sâd Sûresinin tamamı ile Zümer Sûresinin 31 ayeti yer alır. Yasin Sûresi 1. 28-50 ayetler arasında Kıyamet günü insanların yaptıkları amelleri görünce pişmanlık duyacakları ve Allah teâlânın varlığının delilleri zikredilir. Üç tane ana delil zikredilir. Ölü toprağın hayat ... Devamını Oku »

Kuran-ı Kerim 22. Cüz’ün Kısa Özeti

Kuran-ı Kerimin 22. Cüzün Kısaca Özeti ve işlenen konular nelerdir 22. Cüzde ne var ne yok 1. Ahzab Sûresi 31. ayetle başlar. Sonrasında Sebe’ Sûresi ve Fatır Sûresi gelir. Yasin Sûresinin 27. ayetiyle cüz biter. Ahzab Sûresi 2. 31-62 ayetler arasında ana konu peygamber efendimiz, onun eşleri, peygamber efendimize itaat edilmesi, ona eziyet verecek davranışlardan uzak durulması gerektiğidir. Kadınların erkekler ... Devamını Oku »

Kuran-ı Kerim 18. Cüz’ün Kısa Özeti

Kuran-ı Kerimin 18. Cüzün Kısaca Özeti ve işlenen konular nelerdir 18. Cüzde ne var ne yok 1. Bu cüzde Müminun ve Nur Sûresinin tamamı ile Furkan Sûresi nın bir kısmı var. Müminun Sûresi 2. Müminun, inananlar demektir. Sûrenin 1-11 ayetleri arasında müminlerin özelliklerinden bahseder ve bunları yerine getirenlerin kurtulduğu, Firdevs cennetine nail olacakları anlatılır. Sûre Mekke’de nazil olmuş ve ana ... Devamını Oku »

Kuran-ı Kerim 21. Cüz’ün Kısa Özeti

Kuran-ı Kerimin 21. Cüzün Kısaca Özeti ve işlenen konular nelerdir 21. Cüzde ne var ne yok 1. Bu cüzde iki tane Sûre vardır. Hicr Sûresi ve Nahl Sûresi 2. Hicr, Hazreti Salih’in kavminin yaşadığı yerin ismidir. Sûre 99 ayettir. Mekke’de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir. 3. 1-25 ayetler arasında Kuran’ın Allah tarafından indirilmiş olduğu ve Allah tarafından korunacağı anlatılır. Müşriklerin, inanmak ... Devamını Oku »

Scroll To Top